Ana Sayfa
Genel

Genel

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

·         Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

·         Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

·         Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

·         Malî istatistikleri hazırlamak.